1/2011 Julkaisija: Arktiset Aromit ry.

Maa on täytetty hankkeilla

Tämä nettilehden numero on tuotettu Arktiset Aromit ry:n Luonnosta Sinulle II-hankkeen toimesta. Teemana ovat luontoon, luonnontuotteisiin, matkailuun ja hyvinvointiin liittyvät hankkeet. EU:n ohjelmakauden hanketoiminta on alkukauden parin vuoden kangertelun jälkeen päässyt täyteen vauhtiinsa

Lue lisää >>

Etelä-Savossa tehdään laajaa yhteistyötä luonnontuotealan kehittämiseksi

Etelä-Savossa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Tiedolla ja taidolla tavoitteisiin -hankkeessa järjestettiin koulutuksia mm. sienistä, marjoista, yrteistä, erikoisluonnontuotteista ja hyvinvointipalveluista. Aiheet kokosivat runsaasti osanottajia ja koulutukset järjestettiin kentältä kerättyjen toiveitten mukaan.

Lue lisää >>


Wild Taiga – tulvillaan luontoa ja kulttuuria

Idän Taiga ry on koonnut jäsenikseen luonto- ja kulttuurimatkailuyrityksiä yli maakuntarajojen. Yhdistys on saanut toiminnastaan useita palkintoja ja tullut tunnetuksi tuotemerkistään Wild Taiga, jonka alla toteutetaan yritysten yhteismarkkinoinnin toimenpiteet.

Lue lisää >>


Valtakunnallinen matkailutilastointi haltuun matkailun alueellisilla tietovarannoilla

Matkailun alueellisiin tietovarantoihin kerätään ajantasaista tietoa matkailutoimialan tilasta ja alueellisesta vaikuttavuudesta koko valtakunnan tasolla. Tietoa hyödyntävät tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, matkailun alueelliset ja valtakunnalliset kehittäjät sekä matkailun alueorganisaatiot alueidensa markkinoinnissa.

Lue lisää >>


Luonnontuoteala osana Koillis-Suomen Elinkeinostrategiaa vuoteen 2025

Koillis-Suomeen laadittiin maakuntien rajat ylittävä kehittämisstrategia. Luonnontuotteiden rooli korostuu strategiassa. Muita keskeisiä painopistealueita ovat matkailu, hyvinvointi, metsäklusteri, kaivostoiminta, sijoittamispalvelut ja alueellistaminen.

Lue lisää >>


Luonnontuotteita tehdään tutuksi Pohjois-Pohjanmaan lapsille ja nuorille

Oulun 4H-piirin hankkeessa kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan esikoululaiset, ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset sekä opettajat. Hanke on käynnistynyt vuonna 2010 ja jatkuu kevääseen 2013 saakka.

Lue lisää >>


Lappilainen Green Care - luontolähtöistä hyvinvointia Lapista - esiselvitys

Rovaniemellä on käynnistynyt vuoden 2011 alussa Lappilainen green care -hanke joka selvittää hyvinvointi- ja hyvinvointimatkailupalvelujen mahdollisuuksia Lapissa.

Lue lisää >>


Elinvoimaa luonnosta

Metsää ja luontoa hyödynnetään monin tavoin ohjelmapalveluissa. Mirja Nylander opastaa asiakkaitaan metsäkellintään, jolloin hänen johdollaan metsästä haetaan innostusta, virkeyttä ja elinvoimaa ehkäisemään työuupumusta ja lisäämään työhyvinvointia.

Lue lisää >>


Green care -toiminnan mahdollisuudet Kainuussa - esiselvitys

Kainuun green care -toiminnan mahdollisuuksista on valmistunut esiselvitys. Siinä on tutkittu Kainuun tämänhetkistä green care toimintaa ja pohdittu tulevaisuuden edellytyksiä Kainuussa. Selvitys on tehty osana Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelma 2008-2013, Pohjois-Suomen MTK toimesta.

Lue lisää >>


Sienipäivän aikana valmistettiin herkkuja sienistä

Luonnosta Sinulle II -hankkeen järjestämä sienipäivä tarjosi uusia ideoita sieniruokien valmistamiseen. Päivänaikana tutuiksi tulivat monenlaiset sieniruuat, joita kurssilaiset itse valmistivat.

Lue lisää >>


Sienestysretket matkailuyritysten palvelutarjonnassa

Matkailuyritykset voivat sienten satoaikaan lisätä järjestämiensä aktiviteettien valikoimaan sienestysretkiä. Matkailijoita kiinnostaa yhä enemmän aktiivilomailu ja sienestys on hyvä vastapaino kiireiselle arjelle.

Lue lisää >>


Petoseutu- ja Petotietohankkeet

Eteläisellä poronhoitoalueella toteutetut petohankkeet kartoittivat ja välittivät tietoa pedoista. Petoseutuhanke etsi keinoja petotilanteen hallintaan ja petotietohanke keskittyi kartoittamaan porotalouden petovahinkoja ennaltaehkäiseviä keinoja.

Lue lisää >>


Luomu ja luonnontuotteet kiinnostivat Terve Ruoka messuilla

Luonnosta Sinulle II -hanke osallistui Terve Ruoka messuille, jossa teemana oli luonnontuotteet, lähiruoka ja luomu. Vieraita messuosastolla riitti kahdenmessupäivän aikana varsin paljon.

Lue lisää >>


Kimalaiset pölyttäjinä

Kimalaiset ovat elintärkeitä ihmisten ravintoketjulle. Metsämarjojen sato riippuu pääosin kimalaisten työpanoksesta. Ne ahkeroivat metsämarjojen kukinta-aikaan, jotta meillä olisi jo varhain syksyllä marjoja poimittavaksi.

Lue lisää >>