Tutkimukset

Marjojen vaikutus metaboliseen oireyhtymään

Vendrame S, Del Bo’ C, Ciappellano S, Riso P, Klimis-Zacas D. Berry Fruit Consumption and Metabolic Syndrome. Antioxidants. 2016; 5(4):34.

Metabolinen oireyhtymä on nimensä mukaisesti joukko erilaisia aineenvaihdunnallisia oireita, joihin voivat lukeutua keskivartalolihavuus, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt eli dyslipidemia, insuliisiresistenssi, glukoosi-intoleranssi, korkea verenpaine, verisuonten toimintahäiriö, matala-asteinen tulehdus ja oksidatiivinen stressi. Nämä tekijät altistavat tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonisairauksille.

Metabolinen oireyhtymä ja sen aiheuttamat sairaudet ovat hyvin yleisiä. Niiden hoitoon käytetään valtavasti lääkkeitä, joista voi aiheutua sivuvaikutuksia. Ihmisille koituvat haitat ja kustannukset kansantaloudelle ovat mittavat.

Tässä katsausartikkelissa käydään läpi tuloksia tutkimuksista, joissa selvitetään marjojen vaikutusta metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin. Tutkimuksiin on osallistunut henkilöitä, joilla on metabolinen oireyhtymä tai riski sen kehittymiseen. Mukana on sekä luonnonmarjoja että viljeltyjä marjoja. Tutkimuksia on tehty erilaisilla asetelmilla, eivätkä kaikki tutkimukset ole vahvistaneet toistensa tuloksia.

Pensasmustikan on tutkimuksissa havaittu laskevan verenpainetta, vähentävän oksidatiivista stressiä ja parantavan verisuonten toimintaa sekä insuliiniherkkyyttä. Tulehdukseen ja veren rasva-arvoihin ei nähty vaikutusta.

Metsämustikan on todettu laskevan tulehdusta, pienentävän kehon painoa ja vyötärönympärystä, vähentävän adiponektiiniä ja lisäävän insuliinia. Oksidatiivisessa stressissä, rasvaprosentissa, verenpaineessa sekä veren rasva- ja sokeriarvoissa ei ollut muutoksia.

Karpalo vähentää tutkimustulosten perusteella oksidatiivista stressiä. Se on myös pienentänyt painoindeksiä, parantanut veren kolesteroliarvoja, tasoittanut veren sokeri- ja insuliinivastetta ja parantanut verisuonten toimintaa. Lisäksi on havaittu seerumin foolihappotason nousua.

Itä-Aasiassa yleistä mustaa vadelmaa on tutkittu metaboliseen oireyhtymään liittyen vähän, mutta sen on huomattu vaikuttavan suotuisasti veren kolesterolitasoihin, tulehdukseen ja verisuonten toimintaan.

Aronia on osoittanut suotuisia vaikutuksia veren kolesteroli-, triglyseridi- ja sokeriarvoihin, verenpaineeseen, veren hyytymistekijöihin ja punasoluihin. Tutkimuksia on kuitenkin vielä vähän.

Mansikka on tutkimuksissa näyttänyt vähentävän oksidatiivista stressiä ja tulehdusta, parantavan veren rasva-arvoja, laskevan verenpainetta ja vähentävän hyytymistekijä fibrinogeeniä, joskaan tulokset eivät ole täysin johdonmukaisia.

Länsiaasialainen kaukaasianmustikka (Vaccinium arctostaphylos) vähensi veren kokonais- ja LDL-kolesterolia sekä triglyseridejä. Tulehduksessa ei nähty muutoksia, mutta oksidatiivinen stressi väheni. Tämä oli kuitenkin vain yksi tutkimus, joten lisää tutkimusta tarvitaan vahvistamaan tulokset.

Tutkimukset marjasekoituksilla viittaavat siihen, että niillä voi olla vaikutusta muun muassa verenpaineeseen ja tulehdukseen. Näissä tutkimuksissa tuloksiin vaikuttaa muiden tekijöiden lisäksi se, mitä marjoja valitaan mukaan ja millaisissa suhteissa niitä käytetään.

Marjojen suotuisat vaikutukset metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin näyttävät näiden tutkimusten valossa välittyvän useimmiten niiden antioksidanttisilla ja tulehdusta estävillä ominaisuuksilla. Marjojen on nähty myös parantavan veren rasva-arvoja. Useissa tutkimuksissa on tullut esiin marjojen suotuisa vaikutus verenpaineeseen ja joissakin on nähty merkkejä parantuneesta verisuonten toiminnasta.

Artikkelin kirjoittajat päättelevät marjojen käytön olevan tärkeä osa metabolisen oireyhtymän ja siitä seuraavien sairauksien ehkäisyä osana monipuolista, tasapainoista ja terveellistä ruokavaliota.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/antiox5040034  

Avainsanat:
katsaukset  marjat  mustikka  karpalo  vadelma  antimikrobit  metabolinen oireyhtymä  sydän- ja verisuonitaudit  diabetes 


Takaisin