Luonnontuotealan koulutus

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa, luontoalan osaamisala (luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja) antaa valmiudet toimintaan luonnontuotealalla. Perustutkinnon voi suorittaa luonnonvara-alan oppilaitoksissa, joilla on tutkinnon järjestämissopimus.

Luonto- ja ympäristöalan koulutus antaa valmiuksia muun muassa luontomatkailun palvelutoimintaan ja luonnontuotteiden tuotteistamiseen joko elintarvikkeiksi tai koriste- tai hyötykäyttöön. Luonto- ja ympäristöala tarjoaa työtä muun muassa taajamien ja maaseutualueiden ympäristönhoidon, luontomatkailun ja poronhoidon tehtävissä. Luonto- ja ympäristöneuvontaan erikoistunut voi toimia eri järjestöjen, luontokoulujen ja hyvinvointiyritysten palveluksessa.

Luonnontuotealan ammattitutkinto

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on syvällistä tietoa luonnontuotteista ja niiden käytöstä yritystoiminnassa. Ammattitutkintoa toteuttavat järjestämisoikeuden saaneet luonnonvara-alan oppilaitokset. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisena aikuiskoulutuksena. Luonnontuotealan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa perehdytään luonnontuotteiden tuntemukseen, talteenottoon, käsittelyyn, tuotteistamiseen, jatkojalostukseen, markkinointiin sekä poimijoiden kouluttamiseen. Tutkinto antaa valmiuksia toimia luonnontuotealan yrittäjänä sekä vastaanottopisteen hoitajana, toimijana tai kehittäjänä.

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon voi suorittaa luonnonvara-alan oppilaitoksissa, joilla on tutkinnon järjestämissopimus. Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto koostuu kahdesta pakollisesta osasta ja kymmenestä vapaavalintaisesta osasta, joista tutkinnon suorittaja voi valita kolme osaa.

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat: luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus sekä luonnontuotealan verkostoissa toimiminen. Ensimmäinen antaa valmiudet tunnistaa kasvi- ja sienilajit, ohjata luonnontuotteiden talteenottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä sekä toimia luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtia toiminnan turvallisuudesta. Jälkimmäisessä osassa perehdytään luonnontuotealan toimintaympäristöön, toimimiseen alan verkostoissa sekä verkostojen toiminnan edistämiseen ja esimiehenä toimimiseen.

Valinnaisia tutkinnon osia ovat: lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen, luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen, luonnontuotealan kouluttajana toimiminen, kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla, elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi, luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuotekehitys ja innovointi, luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi, luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen, luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa, toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa ja mahdollisuus valita tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Kurssi- ja luentotoiminta

Monet työpaikat, oppilaitokset, järjestöt ja yhteisöt haluavat lisätä väestön luonnontuotteiden tuntemusta järjestämällä yrtti-, sieni- ja marjaretkiä ja luonnontuoteaiheisia luentoja. Tämän tyyppinen yleisövalistus on omiaan lisäämään luonnontuotteiden tuntemusta ja niiden käyttöä. Työpaikoilla tällainen toiminta voidaan kytkeä myös virkistyspäiviin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lyhyellä kurssilla ei kannata opettaa liian montaa lajia kerrallaan.

Luonnontuotteiden käytön edistämiseksi ovat tärkeitä myös erilaiset ruokakurssit, joita meillä Suomessa on pidetty viime vuosina erityisesti keittiömestareitten ja kotitalousalan neuvontajärjestöjen kanssa. Kursseilla voidaan käsitellä myös luonnontuotteiden turvallista käyttöä, niiden ravitsemuksellisia ominaisuuksia sekä käyttöä ruoanvalmistuksessa.

Asiantuntija-apua kurssi- ja luentotilaisuuksiin voi kysyä kotitalousneuvontajärjestöiltä, luonnonvara-alan oppilaitoksilta ja Arktiset Aromit ry:ltä. Ajan tasalla olevat yhteystiedot löytyvät nettisivuilta (www.martat.fi, www.martha.fi, www.maajakotitalousnaiset.fi, www.4H.fi, www.arktisetaromit.fi).

Neuvojakoulutus

Keruutuoteneuvontaan liittyvä koulutus (yrtti-, sieni- ja marjaneuvoja) sisältyy osaksi luonnontuotealan ammattitutkinnon valmistavaa koulutusta. Viikon mittaisia neuvojakoulutuksia järjestetään kysynnän mukaan.