3/2010 Julkaisija: Arktiset Aromit ry.

Lasten karkkien myyntivelvoitteesta on syytä luopua

Peruskoulut keräävät luokkaretkivaroja tilaamalla lapsille karkkipakkauksia myytäväksi. Mutta onko tämä karkkikasvatus sopusoinnussa kouluille asetettujen terveys- ja ravitsemuskasvatus-
velvoitteiden kanssa? Marjaretket ja retkisaaliin myyminen marjanostajille on hyväksyttävämpi ja lasten kasvatuksen kannalta järkevämpi tapa kartuttaa luokkaretkikassaa kuin karkkimyynti. Aiheesta kirjoittaa Simo Moisio.

Lue lisää >>

Sieniä, sienestystä ja matkailua - terveiset Italiasta

Luonnosta Sinulle II-hanke järjesti opintoretken Italiaan lokakuun lopussa. Retkellä tutustuimme italialaiseen sienikulttuurin saloihin ja selvitimme italialaisten lomanviettotapoja.

Lue lisää >>


Sienillä myöhäinen, mutta hyvä sato

Sadetta saatiin paikoitellen Suomessa viime kesänä. Siksi sienistä jouduttiin paikoitellen odottamaan satoa hyvinkin pitkään. Herkkutatti tuotti lopulta toiseksi parhaan sadon sitten ennätysvuoden 2003 jälkeen. Muut sienet jäivät herkkutatin varjoon. Kimmo af Ursin kirjoittaa viime kesän sienikokemuksista.

Lue lisää >>


Tatinpoiminnan MM-kisat järjestettiin ennen sienisesongin käynnistymistä

Tatinpoiminnan MM-kisoissa oli viime kesänä entistä vaikeampaa saada saalista. Hellekesä kuivatti tatit puutateiksi. Mutta kilpailuhenkeen asialla ei ollut vaikutusta. Maarit Ronkainen kirjoittaa tattikuumeen vaikutuksista.

Lue lisää >>


Jokamiehenoikeuksien merkitystä pohdittiin seminaarissa

Arktiset Aromit ry:n ja Maaseutuverkoston järjestämässä seminaarissa käsiteltiin jokamiehenoikeuksia osana suomalaisten luonnon virkistyskäyttöä, maamme imagoa, luonnontuotteiden hyödyntämistä, matkailua ja kansanterveyden edistämistä. Erityisesti luonnon vaikutukset ihmisen terveyteen herättivät paljon keskustelua.

Lue lisää >>


Ruusujuuren viljely laajenee Kanadassa

Bertalan Galambosi, MTT:n vanhempi tutkija, on osallistunut 22 - 26.5.aikana kanadalaisten Natural Health Products Research Society 7:n konferenssiin Halifaxissa, Nova Scotiassa ja tutustunut ruusujuuren viljelyyn ja tutkimukseen.

Lue lisää >>


Koiran ja ihmisen yhteistyö onnistuu myös sienten metsästyksessä

Koiraa ihminen on käyttänyt metsästyksessä apuna kautta aikojen. Sienten metsästys koiran avulla on sen sijaan melko uusi ihmisen ja koiran yhteistyömuoto. Kajaanilainen Juha Väisänen on kouluttanut koiransa etsimään useita eri sienilajeja.

Lue lisää >>


Koulumarjahanke edisti marjojen käyttöä peruskouluissa

Vaikka elämyksellisyydestä on tullut kulutustavaraa ja sitä tuotetaan kaikin mahdollisin keinoin, ei ihmisen luontoperäistä suhdetta ja sen vahvistavaa kokemusta voita mikään. Pienelle lapselle yksinkertaiset, aikuisen mielestä arkisilta tuntuvat kokemisen hetket ovat usein parhaita elämyksien synnyttäjiä. Ne toimivat vaivihkaa myös tehokkaina oppimisen mahdollistajina. Atso Akkanen ja Simo Moisio kirjoittavat koulumarjahankkeen toteutuksesta.

Lue lisää >>


Pohjoismainen marjaseminaari painottui uusiin marjatutkimuksiin

Uumajassa pidetyssä toisessa Pohjoismaisessa marjaseminaarissa esiteltiin uusimpien marjatutkimusten tuloksia. Luennoitsijana seminaariin osallistunut Simo Moisio teki muistiinpanoja seminaarin sisällöstä.

Lue lisää >>


Kainuulainen perinneruoka ylpeästi esille!

”Ruoasta Kainuun matkailun kilpailuvaltti” oli teemana Kainuun elintarvikepäivässä Vuokatissa 14.10.2010. Tapahtuman järjestivät Maaseutuelinkeinojen teemaohjelma, Kantrikoulutus-hanke ja Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma.

Lue lisää >>


Kiinalaiset matkailijat Suomeen yhteistyöllä

Kiinalaisten matkailijoiden kiinnostusta Suomeen ja erityisesti luontomatkailuaktiviteetteihin selvitettiin Luonnosta Sinulle II-hankeen teetättämässä opinnäytetyössä. Työn tekivät Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailun opiskelijat Hanne Torvinen ja Jennifer Brosy.

Lue lisää >>


Uutta materiaalia neuvonnan, opetuksen ja menekinedistämisen tueksi

Arktiset Aromit ry:n menekinedistämisohjelmassa ja Luonnosta Sinulle II –hankkeessa on valmistunut uutta materiaalia. Myös luonnontuotteisiin liittyviä kirjoja on julkaistu vuoden mittaan useita. Uusien materiaalien esittelyjä on jutussa tarkemmin.

Lue lisää >>