Arktiset Aromit > Tapahtumat > 28.10.2014 Terve Valinta -ammattikeittöseminaarin luentotiivistelmät
Arktiset Aromit ry järjesti yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa Terve Valinta -seminaarin ammattikeittiöhenkilöstölle Seinäjoella 28.10.2014

Terve Valinta -seminaarin aiheina olivat mm. uudet ravitsemussuositukset, marjojen terveysvaikutukset ja lähiruoan lisäkäyttö ammattikeittiöissä.
Arktiset Aromit ry toteutti seminaaria maa- ja metsätalousministeriön tuella.

Terve Valinta -ammattikeittiöseminaarin luentotiivistelmiä:

Menestystä maalle
Luonnontuotteiden ja lähiruoan lisäkäyttö
ammattikeittiöissä

Anni-Mari.Syväniemi, mtk


Aitojamakuja.fi ammattikeittiöiden ja pk-yritysten yhdistäjänä
Päivi Töyli, Aitoja makuja II -hanke
Turun yliopiston Brahea-keskus


Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset
Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti


Ruokavalinnat - tärkein tekijä ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta
Jussi Nikula/Erja Saaranen, WWF Suomi

 

Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset käytäntöön

Leena Putkonen, Syö hyvää -hanke Kuluttajaliitto

Terveellisisä marjatuotteita uusilla prosessointimenetelmillä
Riitta Puupponen-Pimiä, VTT

SAGA
Ideasta suurtalouskeittiön ratkaisuksi

Jenni Kujala, Saga