Arktiset Aromit > Hankkeet > Lisäarvoa luonnontuotteille -hanke 2012 - 2014

Luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) talteenoton ja käytön edistämisen tavoitteet on jaoteltu lapsiin ja nuoriin, aikuisväestöön, opetukseen ja tiedotukseen, sekä kansainväliseen vuorovaikutukseen liittyviin tavoitteisiin. Seuraavassa tavoitteet on lueteltu pääkohderyhmittäin.

Hanke lisää lasten luonto- ja marjaretkitoimintaa kouluissa ja vapaa-aikana. Retkien yhteydessä tutustutaan tavallisimpiin syötäviin metsämarjoihin, metsäsieniin ja luonnonyrtteihin. Hanke kannustaa myös seniori-ikäisiä avustamaan päiväkotien ja peruskoulujen luontoretkiä.

Hanke tehostaa opettajien, ravitsemusalan opiskelijoiden ja elintarvikehankinnoista päättävien tiedonsaantia ja luonnontuotetuntemusta tuottamalla ja jakamalla opetuksen tukimateriaalia.

Tavoitteena on saada opettajat siirtämään tehokkaammin tietoa lapsille ja ravitsemus-/elintarvikealan opiskelijoille. Luonnontuotteiden tuntemus mahdollistaa  talteenotto- ja käyttöperinteen ja alan yritystoiminnan säilymisen ja vahvistumisen.  

Aikuisväestön osalta lisätään tietoisuutta luonnontuotteiden  terveellisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä ja edistetään luonnontuotteiden poimintaa ja käyttöä. Tiedotuksen avulla välitetään uusinta tieteellistä tutkimustietoa. Toiminnassa otetaan myös uudet viestintäkanavat käyttöön väestön tavoittamiseksi.

Hankkeen toiminnan arvoja ovat terveellisyys, ympäristöystävällisyys, pohjoinen eksotiikka ja puhdas luonto.